close
متخصص ارتودنسی
آشنایی با شخصیت های علمی دستجرد
به سایت وبسایت روستای دستجرد|برترین وبسایت روستایی کشور خوش آمدید.

وبسایت روستای دستجرد|برترین وبسایت روستایی کشور

تبلیغات

اینـتر وب

تبلیغات

آشنایی با شخصیت های علمی دستجرد

بازدید : 112 |
تاریخ : چهارشنبه 17 مهر 1392 زمان : 16:15

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

در اين بخش سعي داريم مختصري درباره ي زندگي جناب آقاي داوود احمدي دستجردي و همچنين جناب آقاي دكتر محمود احمدي در ادامه مطلب توضيح دهيم شما مي توانيد زندگينامه و سرگذشت ايشان را در ادامه مطلب ملاحظه نمائيد.

دكتر داوود احمدي:

ا- معرفی :

نام:داود نام خانوادگی :احمدی دستجردی نام پدر: نعمت اله  سال تولد: 1334    محل تولد: شیراز

(پدرگرامي ايشان به دليل اشتغال  وماموريت درارتش درشهرشيرازسكونت داشتند)

- تحصیلات ابتدايي خودرادرشهرشيراز(دبستان شاه چراغ)وسپس باانتقال پدرشان به شاهروداستان سمنان دراين شهر (دبستان بدر) ادامه دادند.

-تحصیلات متوسطه( در آن زمان دوره ي راهنمايي و دبیرستان تحت عنوان دوره ي متوسطه اطلاق مي گرديد.)در دبیرستان شاهپور (شاهرود) و پیرنیا (تهران) در رشته ریاضی باموفقيت وكسب مدارج عالي گذراندند.

تحصیلات دانشگاهی خودرادررشته رياضيات به دليل علاقه واستعدادبي نظيرشان دراين رشته ادامه داده وموفق به اخذمدرك کارشناسی ریاضی، دردانشگاه شیرازشدندايشان دريافتندكه جهت حصول به علوم جديدوتحقيق ودانش پژوهي نيازمندتلاش ومكاشفه ي فزون ترمي باشندلذاباشركت درآزمون هاي خارج ازكشورموفق به ورودبه دانشگاههاي مطرح دررشته رياضي گشته وباعلاقه وپشتكارفراوان موفق به گذراندن واخذمدرك کارشناسی ارشد  ریاضی، دردانشگاه میشیگان، آمریکا شدند.

روحيه تحصيل وتحقيق وپ‍ژوهش اوراقانع ننمودتااينكه به تحصيل دررشته دكترااين بادردانشگاه لیورپول، انگلستان پرداخته وموفق به اخذاين مدرك معتبريعني دکتراي ریاضی كاربردي اين دانشگاه مهم ومطرح جهان شدند.وبالاخره بوردتخصصي خودرادرمقطع فوق دکترا، درموسسه تحقیقاتی ICTP ایتالیا تكميل نمودند.

اين چهره ي برجسته علمي وپرفسورگرانقدرباتوجه به اينكه دركليه مراحل تحصيل خوددردانشگاههاي مطرح آمريكا،انگلستان وايتالياازايشان دعوت به همكاري وتدريس وتحقيق نمودندباهمه منافعي كه براي ايشان داشت كشورعزيزمان رابراي خدمت انتخاب وبه ميهن اسلامي ايران بازگشتندوهم اكنون صدهانفرازبهره علمي وتخصص ايشان دررشته هاي رياضي درمقاطع كارشناسي تادكترابهره مندمي گردند.

ايشان از ابتدا بعنوان هیئت علمی دانشگاه گیلان مشغول به کار شدند ودر دانشگاه گیلان معاونتهای آموزشی و پژوهشی به مدت 4 سال و رئیس دانشگاه به مدت 8 سال به كارادامه دادندليكن به علت اينكه روحيه خودرادرتدريس وتفحص ودانش پژوهي ديدنددوباره به كرسي تدريس دراين دانشگاه پرداخته وهم اكنون به عنوان هيئت علمي دانشگاه گيلان هدايتگردانشجويان علاقمندبه اين رشته ي حساس ،مهم وكاربردي يعني رياضيات مي باشند.خداوندبه كليه دانشمندان ايران اسلامي واين چهره برجسته ونخبه علمي طول عمروسلامتي عنايت فرماييدوبرعزت وسربلنديشان روزبه روزبيفزايد.

صفحه مربوط به ایشان درسال87 دردانشگاه گیلان

ازخصوصيات اين پروفسورگرانقدرونخبه علمي تواضع وفروتني ايشان است .چنانچه هيچگاه درمجالس ورفت آمدهاي خودصحبتي ازآن همه تخصص ومدارج علمي عالي خودبه خصوص دركشورهاي مهم ومطرح جهان كه به ندرت كسي توفيق وتوان گزينش وگذراندن آن راداردننمودند.به طريقي كه ماجهت دسترسي وجمع آوري اطلاعات تحصيلي ايشان ازخانواده هاي نزديكشان(حاج علي داوود) دردستجردمي پرداختيم عنوان مي نمودند.نمي دانيم خارج بوده الان دردانشگاه رشت تدريس مي كنند.وبه نقل خودشان اشاره داشتندكه دردانشگاه كلاس مي روند.وشايدكمتركسي تاقبل ازمعرفي ايشان اين اطلاعات رامي دانست .اميداست بابهره گيري والگوگيري ازاين استادوچهره ي برجسته علمي بتوانيم به جوانان علاقمنداين باوررازنده نماييم كه باپشتكاروجديت مي توان قله هاي پيشرفت رافتح نمود.

 

دكتر محمود احمدي:

به منظورآشنایی بانخبگان وچهره های ماندگاروموفق روستای دستجردجهت الگوگیری به ویژه قشرجوان ودرحال تحصیل روستاسعی براین است تاشخصیت هاوچهره های موفق که باهمت وپشتکارخودموانع رایکی پس ازدیگری پست سرنهاده وبحمدالله کنون مایه فخرومباهات گردیده اندمعرفی گردند.دراین مقال باچهره ای موفق ومحبوب آشنامی شویم .ازخداوندآرزوداریم روزبه روزبرافتخاراتشان بیفزاید

معرفی :

نام:محمودنام خانوادگی:احمدی  نام پدر:      اکبر  سال تولد:       1344           محل تولد: تهران

 ایشان دوران ابتدایی خودرادر دبستان هنر دستجرد سپری نمودندوبه دلیل  عدم وجودمدرسه راهنمایی جهت ادامه تحصیل درمقطع راهنمایی همزمان با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی  به همراه دیگردوستانشان درمدرسه راهنمایی حسن آباد (محل فعلی روبه روی مرکزبهداشتی درمانی حسن آباد)به ادامه تحصیل پرداختند

 تحصیلات متوسطه خودرادبیرستان شهید مطهری حسن آباد دررشته اقتصاد اجتماعی به پایان رساندند.ایشان درمقایسه باپیشرفت های کنونی درعلوم درکشورعزیزمان وشکرگزاری جوانان درقبال این نعمت که اکنون همه چیزآماده ی پیشرفت جوانان است به این نکته اشاره نمودندکه دردبیرستان زمان تحصیلشان دانش آموزان کل منطقه به دلیل کمبودامکانات ودبیربه اجباردرهمین یک رشته می بایست ادامه تحصیل می دادندوانتخاب دیگری وجودنداشت.

تحصیلات دانشگاهی:    

تحصیلات عالیه خودرابه عنوان اولین دانشجوی پذیرفته شده درمنطقه دردانشگاه آزاداسلامی وکارشناسی جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد سال 1366 باموفقیت پشت سرگذاشتند.

علاقه وذوق درکسب علوم ایشان رابرآن داشت تاکارشناسی ارشد خودرادررشته جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم هیدرولوژی تهران درسال 1372ودکتری رشته جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی علوم تحقیقات تهران رادرسال 1381 باموفقیت کسب نمایند

ایشان درحال حاضرعضو هیات علمی ، استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی- مدیر منابع انسانی شهید بهشتی – معاون بین الملل سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشوربوده ومشغول تدریس به دانشجویان مقاطع کارشناسی وکارشناسی ارشدمی باشند.

درسوابق ایشان معاونت دانشجویی واحد شهر ری به مدت 7 سال – مدیر آموزش فروشگاههای زنجیره ای شهروند یک سال – مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور تهران 5 سال – معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه غیر انتفاعی صدرالمتالهین تهران  و دهها مسئولیت دیگررادرکارنامه دارند.

دههامقاله علمی دررشته ی تخصصی خودبه رشته تحریردرآآورده وبرخی ازاین مفالات راکنگره هاوهمایشات بین المللی ارائه نموده اند.

ازجمله کشورهای موردبازدیدایشان جهت تبادل تجربیات واطلاعات علمی وتحقیق وپژوهش دررشته تخصصی خودمی توان چین- مالزی – قطر –روسیه –عربستان – سوریه –عراق – ژاپن رانام برد.

برای ایشان وخانواده محترمشان صحت وسلامتی همراه باتوفیقات بیشتروخدمت درسنگرعلمی آرزومندیم.

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


نمایش این کد فقط در ادامه مطلب
نویسنده : محمد مهدي احمدي | نظرات ()

آخرین مطالب ارسالی

ارسال نظر برای این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی